Prijzen - Lizens

  1. Ter kennismaking is het programma de eerste 30 dagen gratis te gebruiken.
  2. Kosten jaarabonnement (volledig gebruik) € 29,90 per jaar.

  3. Testen Sie das Programm in den ersten 30 Tagen kostenlos
  4. Die Lizenskosten pro Jahr mit voller Nutzung € 29,90 pro Jahr

Kosten jaarabonnement te voldoen op rekeningnummer IBAN: NL81 INGB 0006 5617 76 t.n.v. P. G. Gieben te Heerlen.

Die Lizenskosten pro Jahr sind auf die Kontonummer IBAN: NL81 INGB 0006 5617 76 zu zahlen im Namen von P.G. Gieben in Heerlen Niederlande

BIC: INGBNL2A

Na ontvangst betaling kunt u bij uw persoonlijke gegevens de licentie periode raadplegen. ( Klik rechtsboven op Uw gebruikersnaam )

Nach erhalt der Zahlung können Sie Lizensdauer für Ihre persönlichen Daten konsultieren Klicken Sie auf Ihren Benutzernamen in der oberen rechten Ecke.

bezoekersteller